Föreställningar om litteratur och litteraturundervisning i Danmark, Finland, Norge och Sverige

  • Höglund, H. (Talare)
  • Maritha Johansson (Talare)
  • Aslaug Fodstad Gourvennec (Talare)
  • Kristine Kabel (Talare)
  • Margrethe Sønneland (Talare)

Aktivitet: Tal eller presentationKonferenspresentation

Beskrivning

De nordiska länderna har mycket gemensamt när det gäller forskning och undervisning i respektive lands förstaspråk. Litteraturundervisningen är inget undantag och det finns ett frekvent utbyte över nationsgränserna på såväl ett vetenskapligt som ett undervisningsrelaterat plan inom det skandinaviska språkområdet (se t ex Elf & Kaspersen, 2012). Detta utbyte mellan de nordiska modersmålsämnena möjliggör också komparativa studier av styrdokument. Tidigare har sådana komparationer bland annat haft fokus på multimodalitetsbegreppet (Elf, Gilje, Olin-Scheller & Slotte, 2018), men i denna studie undersöks för första gången litteraturbegreppets och litteraturundervisningens plats i styrdokument för högstadiet. Styrdokument kan, till skillnad från exempelvis lärarpraktiker, ändras förhållandevis snabbt på grund av den nära kopplingen till politisk styrning (Krogh, 2003). I den här presentationen förstås styrdokument som återgivande av kulturella föreställningar av litteraturundervisning, eller det som med Gees (2014) ord kan kallas cultural models. I presentationen undersöks hur litteraturbegreppet och litteratundervisningen uttrycks i de danska, norska, finska och svenska kursplanerna för förstaspråket på högstadiet (åk 7-9). Den teoretiska utgångspunkten är diskursanalytisk (Gee, 2014). Olika cultural models för litteratur och litteraturundervisning undersöks. Studien visar att i samtliga kursplaner är ett vidgat textbegrepp synligt och det innebär att det egentligen inte finns någon hierarkisk skillnad mellan litterära texter och andra typer av texter. Litteraturen legitimeras både som studieobjekt och som ett verktyg för identitetsutveckling, bildning och språklig utveckling. Det finns dock skillnader i vad som särskilt betonas i de olika kursplanerna.
Period18 nov. 2020
HändelsetitelSvenska med didaktisk inriktning den fjortonde nationella konferensen: Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld
Typ av evenemangKonferens
PlatsMalmö, SverigeVisa på karta

Nyckelord

  • läroplan
  • litteraturundervisning
  • cultural models
  • Norden