European Management Review (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Beskrivning

REFEREE FOR INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNALS
Period2021 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN-nummer1740-4754