European Journal of Political Research (Tidskrift)

    Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

    Periodmaj 2022 → …
    Typ av tidskriftTidskrift
    ISSN0304-4130
    OmfattningInternationell