Ethnologia Scandinavica (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

Peer-review av artikel
Period2021
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0348-9698