Ens editions (Förlag)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

Peer review of a book manuscript
Period2022
Typ av förlagFörlag