Electrochimica Acta (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

New insights into electropolymerization of melamine. II: low potential deposition of polymelamine with trace active bromine
Period21 dec. 2021
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0013-4686
OmfattningInternationell