Electrochimica Acta (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

Benchmarking electrodes modified with bi-doped polypyrrole for sensing applications
Period5 dec. 2022
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0013-4686
OmfattningInternationell