Diaconia: Journal for the Study of Christian Social Practice (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

Granskning av artikel
Period22 sep. 2023
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN-nummer1869-3261