Det andra skolspråket. Språkbadssvenska i den lokala läroplanen. [The Other Language of Schooling. Immersion Swedish in Local Curriculum]

  • Mari Bergroth (Talare)

Aktivitet: Tal eller presentationMuntlig presentation

Period7 maj 20189 maj 2018
VidNordisk18. Den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen, 7.-9.5.2018, Vasa. Tema: Nordisk kompetens för en inkluderande värld [Theme: Nordic competence for an inclusive world]