Dansande, läsande och skrivande kroppar: Dansintegrering i läs- och skrivundervisningen

Aktivitet: Tal eller presentationMuntlig presentation

Beskrivning

I detta paper presenterar vi en studie där vi utforskar elevers upplevelser av dansintegrering i läs- och skrivundervisningen med särskilt fokus på vilka möjligheter och utmaningar som dansintegreringen skapar för läs- och skrivundervisningen och elevers kroppsliga lärande. Kreativ dans definieras här som tolkningar av idéer och känslor som uttrycks med rörelser utifrån egen kropp och förmåga (Gilbert 2015). Fokus ligger på vad kroppsligt lärande innebär när kreativ dans integreras i elevers läs- och skrivprocesser samt vilket pedagogiskt värde kroppsligt lärande kan medföra läs- och skrivundervisningen. Teoretiskt inspireras studien av nymaterialistisk teori (Barad, 2007) och forskningsmaterialet består av intervjuer med elever i årskurs 5 som deltog i ett didaktiskt designforskningsprojekt (McKenney & Reeves, 2019), som genomfördes i en svenskspråkig skola i Finland. Analysen genererade fem teman: 1) utveckling av elevers läs- och skrivprocesser, 2) olika kroppsliga danserfarenheter, 3) skapande, kreativitet och uppträdande, 4) meningsskapande samarbete, och 5) glädje och nytta med dans och rörelse. Resultaten visar att dansintegrering blir till i elevers läsande, skrivande och dansande kroppar där olika aspekter bidrar till elevernas kroppsliga lärande. Dansintegrering i läs- och skrivundervisningen aktiverar och engagerar eleverna över ämnesgränserna och erbjuder möjligheter till lärande genom såväl text som kropp. Sammanfattningsvis erbjuder dansintegrering elever möjligheter till att utforska och utveckla idéer i skrivandet, samt att utveckla förståelse för och fördjupa sin litteraturläsning.
Period19 nov 2020
HändelsetitelSvenska med didaktisk inriktning den fjortonde nationella konferensen: Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld
Typ av evenemangKonferens
PlatsMalmö, Sverige