Culture and Organization (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Period1 aug. 202131 aug. 2021
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1475-9551