Communication, Culture and Critique (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Beskrivning

(Arvioitsija (reviewer))
Period2010
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1753-9129
OmfattningInternationell