Chemistry of Materials (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

Number of reviewed manuscripts: 1
Period2007
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN-nummer0897-4756
OmfattningInternationell