ChemEngineering (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Beskrivning

Guest Editor for the open access journal ChemEngineering (ISSN 2305-7084), ‘Optimization of operations and processes in Chemical Engineering involving Fluidization’
Period2020 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2305-7084