Carbohydrate Polymers (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

EFFECT OF GLYCEROL ON CONDUCTING BLENDS OF 2 CHITOSAN/POLYANILINE
Period5 nov. 2020
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN-nummer0144-8617
OmfattningInternationell