Barnelitteraert Forskningstidsskrift / Nordic Journal of ChildLit Aesthetics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

Referee-review of 3 articles
Period2022
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2000-7493
OmfattningInternationell