Barnboken - Journal of Children's Literature Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

Referentgranskare av forskningsartikel
Period2021
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0347-772X
OmfattningInternationell