Att möta språkbadselevers skrivande i undervisning på två språk

Aktivitet: Tal eller presentationMuntlig presentation

Beskrivning

Läroplansgrunderna (2014) efterlyser diskussion om hurdana språkkonventioner och texter som kännetecknar de enskilda läroämnena. God språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för positiv läs- och skrivutveckling. Att vara språkligt medveten betyder att man självständigt mer eller mindre reflekterar över språk. Syftet med workshopen är att diskutera skrivprocesser, möjligheter och utmaningar i skrivande i de senare årskurserna inom den grundläggande utbildningen. Under workshopen får lärarna bidra med sina kunskaper, erfarenheter och perspektiv gällande skrivande på språkbadsspråket och skolans undervisningsspråk.
Period1 okt 2020
HändelsetitelSpråkbadslärardagarna 2020: Från språklig stimulans till språkmedvetenhet
Typ av evenemangWorkshop
PlatsVasa, Finland
OmfattningNationell