Tidig kartläggning och diagnostisering av elever i samband med matematiksvårigheter som säkrar rätt stödinsatser

Aktivitet: Tal eller presentationMuntlig presentation

Period3 sep 20204 sep 2020
VidMatematiksvårigheter: Förebyggande och stödjande insatser för alla elevers matematiska utveckling