Assessment for promotion to Associate Professor in Analytical Chemistry: Assist. Prof. Gaston, Royal Institute of Technology (KTH, Sweden)

Aktivitet: Utvärdering, bedömning eller examinationFörhandsgranskare eller opponent av doktorsavhandling eller medlem i betygsnämnden

Periodjan. 2020apr. 2020
ExaminandGaston Crespo
Examination vid
  • KTH Royal Institute of Technology
OmfattningInternationell