Konstbaserade ingångar i poesiundervisning: En systematisk litteraturstudie

Aktivitet: Tal eller presentationKonferenspresentation

Beskrivning

I den litteraturdidaktiska diskussionen har under de senaste åren ett (förnyat) intresse för poesi väckts. Intresset bottnar delvis i rapporter som visar hur poesi ofta marginaliseras i skolor (Creely, 2019) och allt fler forskare betonar betydelsen av att vetenskapligt studera poesiundervisning för att utveckla poesiundervisningen i skolorna. Under de senaste åren har ett allt större intresse riktats mot att inkludera olika konstformer i poesiundervisning. Med inspiration från kulturformer som hiphopmusik och estradpoesi har forskare intresserat sig för att utforskat nya poesididaktiska angreppsätt. Ett växande forskningsintresse har även riktats mot olika konstbaserade angreppssätt i poesiundervisning, t.ex. filmskapande, fotografering och dans. I den här presentationen redogör vi för en narrativ systematisk litteraturstudie (Booth et al., 2016) var vi undersökte användningen av dans och visuell konst i poesiundervisning. Litteraturstudien samlade och analyserade referentgranskade, empiriska artiklar publicerade 2000–2019 och fokuserade på empiriska resultat och vilka implikationer de medför för poesiundervisning i forskning och praktik. Sammanlagt undersöktes 21 artiklar som analyserades tematiskt. Analysen visar att forskning inom område har ökat på 2010-talet och illustrerar pedagogiska möjligheter och utmaningar med att använda dans- och bildskapande i poesiundervisningen. Konstbaserade ingångar tar ett steg mot att skapa nya sätt att undervisa poesi som engagerar och aktiverar studenterna. Således kan konstbaserade ingångar bidra till att (om)skapa en poesididaktik som använder nya, skapande och tvärvetenskapliga angreppssätt.
Period19 nov. 2020
HändelsetitelSvenska med didaktisk inriktning den fjortonde nationella konferensen: Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld
Typ av evenemangKonferens
PlatsMalmö, SverigeVisa på karta