Approaching Religion (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Beskrivning

Feminism and hospitality
Religious and critical perspectives in dialogue with a secular age
Periodmars 2020nov. 2020
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN-nummer1799-3121
OmfattningInternationell