Approaching Religion (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Beskrivning

Feminism and hospitality
Religious and critical perspectives in dialogue with a secular age
Periodmar 2020nov 2020
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1799-3121
OmfattningInternationell