Annals of Public and Cooperative Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

Referee
Period20162017
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1370-4788
OmfattningInternationell