Akademiskt skrivande med fokus på skrivhandledning, skrivupplevelser och akademiskt välbefinnande

Aktivitet: Tal eller presentationKonferenspresentation

Beskrivning

Forskning har visat att studenter på högskolenivå upplever olika utmaningar med akademiskt skrivande, vilket kan påverka deras akademiska välbefinnande och leda till svårigheter i studierna. Mot denna bakgrund, samt ett uttryckt behov av att utveckla stödformer för akademiskt skrivande vid Åbo Akademi, inleddes forskningsprojektet Akademisk skrivhandledning i avhandlingsskrivandet (2017–2022). Detta paper presenterar tre delstudier genomförda inom projektet, vars syften är att (a) utveckla en kollaborativ akademisk skrivkultur, (b) kartlägga studenters akademiska välbefinnande med fokus på akademiskt skrivande, och (c) generera ny kunskap om akademisk skrivhandledning.

Delstudie 1 och 2 undersökte hur skrivhandledning i akademiska skrivverkstäder kan stötta studenters akademiska skrivprocesser. Skrivverkstäderna har utvecklats genom deltagande aktionsforskning och är riktade till studenter som skriver kandidatarbete eller magisteravhandling. Delstudie 1 undersökte hurdan skrivpraktik som har producerats i skrivverkstäder som hölls på campus 2017–2019. Resultaten visade att studenterna och skrivhandledarna tillsammans skapar en kollaborativ skrivmiljö, som stöttar studenterna gällande såväl genrespecifika aspekter som emotionella perspektiv på akademiskt skrivande. Skrivverkstäderna övergick till distansundervisning våren 2020 och delstudie 2 (2020–2021) undersökte hur skrivverkstäder i hybrida lärmiljöer kan stötta studenters skrivprocesser. Resultaten visade att emedan de hybrida lärmiljöerna producerar en närhet till texterna tack vare möjligheten att snabbt och spontant röra sig mellan olika texter, appar och dokument, så upplever studenterna ett kroppsligt avstånd till kursdeltagarna.

Vidare utredde delstudie 3 sambanden mellan pedagogikstudenters tidigare studieprestationer i gymnasiet, skrivupplevelser och akademiska välbefinnande på universitetsnivå. Sammanlagt 192 finlandssvenska studenter deltog i en enkätundersökning. Resultaten från en strukturekvationsmodell visade att studenter med lägre studieprestationer i gymnasiet upplever mer skrivblockeringar, är mer benägna att prokrastinera och mindre produktiva. Studenter som tenderar att prokrastinera har även högre nivåer av studierelaterad utmattning och lägre nivåer av studieengagemang.

Denna paperpresentation belyser resultaten från de tre delstudierna och diskuterar implikationer för stöttning av akademiskt skrivande.
Period23 nov. 2022
HändelsetitelSvenska med didaktisk inriktning : Språk och litteratur – en omöjlig eller skön förening?
Typ av evenemangKonferens
Konferensnummer15
PlatsLund, SverigeVisa på karta
OmfattningInternationell

Nyckelord

  • akademiskt skrivande
  • skrivhandledning
  • akademiskt välbefinnande