Åbo Akademi University Press (Förlag)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

Referentgranskare av artikel i konferenspublikationen Svenskan i Finland 19 "Att skriva på svenska – privat och professionellt"

Periodnov 2021
Typ av förlagFörlag