When Citizens met Politicians – the Process and Outcomes of Mixed Deliberation According to Participant Status and Gender

    Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

    7 Sitaatiot (Scopus)
    19 Lataukset (Pure)

    Viittausmuodot