Uskonto ja ympäristö

Pesonen Heikki, Laura Wickström

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Ihmisen ja luonnon välistä suhdetta erityisestivarhaiskantaisissa uskontoperinteissä on uskontotieteessä tutkittu varsinrunsaasti. Tutkimussuuntauksessa, jota kutsutaan uskontoekologiaksi, ontarkasteltu sitä, miten uskonnon rakentuminen ja ilmiasu on riippuvainen siitäluonnonympäristöstä, jossa sitä harjoitetaan. Uskontoekologia sai innoituksensa1960-luvun ekologisesta heräämisestä, mutta sen piirissä ei juurikaan pohdittusitä, minkälaista vaikutusta esimerkiksi länsimaisen uskonnollisuuden tai suurtenmaailmanuskontojen ideoilla ja käytänteillä on luonnonympäristöön ja niihinkäsityksiin, joita ihmisillä on luonnosta.

Tähän seikkaan alettiin vähitellen kiinnittää huomiota1990-luvulta alkaen, jolloin syntyi uskontoekologisen tutkimuksen toinen aalto,josta voidaan käyttää nimitystä uskontotieteellinen ympäristötutkimus.Uskontotieteellinen ympäristötutkimus tarkastelee uskontoperinteiden reagointiakasvaviin ympäristöongelmiin, esim. ilmastonmuutokseen, sekä tämän aiheuttamaaperinteiden muutosta ja uusiutumista. Tutkimusnäkökulmat aiheeseen ovat useinsosiohistoriallisia ja vaihtelevat kvantitatiivisistaympäristöasennemittauksista laadullisiin tapaustutkimuksiin. Alan toimitettujenartikkelikokoelmien lähtökohta on usein emansipatorinen ja niissä keskustelevatsekä tutkijat että uskonnonharjoittajat. Tutkimuksen lähtökohtana esitetäänusein, että vaikuttaessaan vähintään satojen miljoonien ihmisten uskomuksiin,eettisiin käsityksiin ja niistä seuraavaan toimintaan, uskontoperinteet ovaterittäin merkittäviä tekijöitä haettaessa ratkaisuja globaaleihinympäristöongelmiin. Toiset tutkijat keskittyvät uskontoperinteiden vihertymisenanalyysiin, kun toisilla on kantavana motiivina vihertymisen tuottaminen tailisääminen.

Suomessa kiinnostus uskonto ja ympäristö -aiheeseen ontuottanut enimmäkseen kristillisistä lähtökohdista nousevaa normatiivistaekoteologiaa. Yleisesti ottaen kiinnostus ympäristöaiheita kohtaan on ollutsuomalaisessa uskonnontutkimuksessa varsin jäsentymätöntä. Artikkelissajäsennetään kansainvälistä tutkimuskenttää erityisesti kristilliseenympäristöajatteluun ja -toimintaan liittyvien tapausesimerkkien kautta.

AlkuperäiskieliEi tiedossa
OtsikkoUskontososiologia
ToimittajatKetola Kimmo, Martikainen Tuomas, Taira Teemu
KustantajaEetos
Sivut313–325
ISBN (painettu)978-952-68429-7-4
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiA3 Kirjan osa tai toinen tutkimuskirja

Keywords

  • Uskontoekologia
  • luonto
  • uskonto
  • uskontotiede
  • ympäristö

Viittausmuodot