Upprepningar och glada utrop: – pedagogers och barns agenda under tre bokstunder i språkbad

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Denna artikel undersöker pedagogers och barns agenda under tre bokstunder med högläsning av bilderböcker i en språkbadsförskolegrupp. Samtliga barn har en finskspråkig bakgrund och lär sig svenska i förskolan. Analyser av de videofilmade bokstunderna har gjorts med en sociokulturell och diskursanalytisk infallsvinkel. Resultaten visar att pedagogerna fokuserar på barnens språkförståelse och språkutveckling, medan barnen på eget initiativ och genom estetiska förhållningssätt riktar sin uppmärksamhet mot den egna upplevelsen av bokens innehåll. Barnens handlingar visar också att det är centralt för dem att uppfylla vissa förväntningar på hur bokstunder ska gå till. De bidrar därmed till att upprätthålla bokstunden på ett bestämt sätt. Pedagogernas koncentration på språk kan ses som naturlig eftersom språkstödjande handlingar främjar barnens förståelse av boken. Däremot får barnen knapphändigt stöd för sin läslust och få utmaningar när det gäller att utgående från sina egna tankar, föreställningar eller tolkningar förhålla sig till bokens innehåll.
AlkuperäiskieliRuotsi
Sivut53-68
Sivumäärä16
JulkaisuBarn. Forskning om barn og barndom i Norden
Vuosikerta2020
Numero4
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 22 maalisk. 2021
OKM-julkaisutyyppiA1 Julkaistu artikkeli, soviteltu

Viittausmuodot