The end of the world as we know it. Theoretical perspectives on apocalyptic science fiction

Petter Skult

Tutkimustuotos: VäitöskirjatyypitTohtorinväitöskirjaMonografia

523 Lataukset (Pure)

Abstrakti

Avhandlingen är en litteraturhistorisk analys av ett urval post-apokalyptiska science-fiction verk, och samtidigt ett första steg i skapandet av en ny litterär teori. Post-apokalyptisk litteratur skrivs för att kommentera på katastrofer eller ändringar som författaren förnimmar i sin samtid: de ska inte läsas som försök att förutspå en framtid, utan som reflektion på samtiden. Författarna kan selektivt bestämma vem som överlever apokalypsen och hur de reagerar på den nya post-apokalyptiska verkligheten. Genom dessa överlevare kan författaren föra fram sina egna värden och värderingar.Det krävs dock en ny slags litteraturteori för att kunna föra en givande diskussion om dessa värden. I avhandlingen diskuteras hur begreppet apokalyps behandlas inom den dominanta postmoderna diskursen. Vissa teoretiker påstår att vi lever i en slags permanent post-apokalyps, där allting är en traumatisk återspegling av det förflutna, utan hopp om förändring eller framtid. Baudrillard påstår att apokalypsen inte kan ’avtäcka’ (i den ursprungliga grekiska betydelsen av ordet ’apokalyps’) något alls, eftersom det inte finns någon sanning under simulationen. En annan synvinkel kommer från Francis Fukuyama, som i Historiens slut och den sista människan (1992) påstod att kampen mellan olika samhällssystem tagit slut i och med Sovjetunionens fall, och att alla så småningom kommer att anamma den marknadsekonomiska liberala demokratin. Av den här orsaken är det särskilt viktigt att en ny, post-postmodern teori formas, som bättre kan handskas med de utmaningar som vi står inför idag – till exempel klimatförändring.Avhandlingen tar det första steget i skapandet av denna nya teori, genom en analys av flera samtida författare, bland annat Cormac McCarthys Vägen (2006) och Margaret Atwoods MaddAddam-trilogi (2003-2013). I en värld där värderingar dominerar spelar kulturpåverkare en särskilt viktig roll, ifall en ny gemensam värdegrund ska kunna skapas innan det är för sent.

AlkuperäiskieliEi tiedossa
Kustantaja
Painoksen ISBN978-951-765-921-5
Sähköinen ISBN978-951-765-922-2
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Keywords

  • Post-modernism
  • science fiction
  • post-apocalyptic

Viittausmuodot