“Stoked” – En affektbaserad studie av brädsporternas materiella ekonomi

  Tutkimustuotos: VäitöskirjatyypitTohtorinväitöskirjaMonografia

  Abstrakti

  I den här avhandlingen studerar författaren den (företags)ekonomiska dimensionen av brädsporter (snowboarding, skateboarding och surfing) i Finland, men med ett mycket koncentrerat fokus på känslor, passioner och affekt, på spel, lekfullhet och brädåkning. Mård tar i avhandlingen fasta på den affektladdade upplevelsen av brädåkning (känslan av "stoked"), och visar att själva utövandet av brädsporter ackompanjeras med en affektiv signifikans som underbygger och genomsyrar det sociala, (sub)kulturella och ekonomiska landskapet inom brädsportfältet. Avhandlingen betonar därmed att den (företags)ekonomiska dimensionen av brädsportfältet inte enbart handlar om instrumentellt eller rationellt utbyte mellan olika ekonomiska subjekt, utan att brädsportfältets materialekonomiska sfär är intimt färgad av de känslor, passioner och affekt som brädsportutövare upplever i själva ”spelet”. Genom att åskådliggöra en sådan – affektbaserad och mer nyanserad – förståelse av ekonomiska subjekt och (företags)ekonomiskt handlande kritiserar Mårds avhandling därmed två konventionella dikotomier som ibland förekommer inom det företagsekonomiska fältet. Den första är konceptualiseringen av känslor, passioner och affekt som det rationella, ekonomiska eller instrumentella tänkandets antites, medan den andra är synen på spel (eller lek) som en oseriös aktivitet som inte hör hemma i den ”seriösa” värld av företagsekonomi och organisationer. Mård visar istället i sin avhandling hur en lekfull aktivitet såsom brädåkning kan införliva känsloupplevelser som även formar och sätter färg på olika företagsekonomiska aktiviteter.

  AlkuperäiskieliEi tiedossa
  Kustantaja
  Painoksen ISBNISBN 978-951-765-887-4
  TilaJulkaistu - 2018
  OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

  Viittausmuodot