Samband mellan tidigare studieprestationer, skrivupplevelser på universitetsnivå och akademiskt välbefinnande bland pedagogikstuderande

Anna Widlund*, Daniel Ventus, Sofia Jusslin

*Tämän työn vastaava kirjoittaja

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

59 Lataukset (Pure)

Abstrakti

Studiens syfte var att utreda samband mellan pedagogikstuderandes tidigare studieprestationer i gymnasiet, skrivupplevelser och akademiska välbefinnande på universitetsnivå. I ett frågeformulär rapporterade finlandssvenska pedagogikstuderande (N = 192) sina studentexamensvitsord i modersmål och litteratur och besvarade frågor om adaptiva och maladaptiva skrivupplevelser (kunskapstransformering, produktivitet, skrivblockeringar och prokrastinering) och akademiskt välbefinnande (studieengagemang och studietrötthet). Resultaten från en strukturekvationsmodell visade att studerande med lägre studieprestationer i gymnasiet upplevde mer skrivblockeringar, var mer benägna att skjuta upp studiearbeten, var mindre produktiva och rapporterade lägre kunskapstransformering under universitetsstudierna. Prokrastinering var även relaterat till studerandes akademiska välbefinnande: Studerande som tenderade att skjuta upp arbeten rapporterade högre nivåer av studierelaterad utmattning och cyniska inställningar till studierna samt lägre nivåer av studieengagemang. Sammanfattningsvis visade resultaten på vikten av att göra studerande mer medvetna om hur deras prestationer och skrivupplevelser relaterar till deras akademiska välbefinnande, och följaktligen hjälpa dem att hitta mer gynnsamma studiestrategier för att stödja både lärande och välbefinnande inom högre utbildning.
Julkaisun otsikon käännösThe relationships between previous academic performance, perceptions of writing in higher education, academic well-being among students in educational sciences
AlkuperäiskieliRuotsi
Sivut54-73
Sivumäärä20
JulkaisuTidskrift om lärande och inlärningssvårigheter. NMI Bulletin
Vuosikerta32
TilaJulkaistu - 2022
OKM-julkaisutyyppiA1 Julkaistu artikkeli, soviteltu

Viittausmuodot