Rurala stannare: En studie av stannandets dynamik i Österbotten, Finland

Kenneth Nordberg, Karin Sandell, Magnus Enlund

Tutkimustuotos: Kirja/lehti/raporttiTutkimusraporttiTieteellinen

Abstrakti

Att stanna på landsbygden har ansetts vara någonting passivt, i motsats till att flytta därifrån, som setts som en aktiv och mer intressant handling att studera. Den här boken belyser stannandet som en dynamisk och mycket medveten process och ger på så sätt ett nytt perspektiv på landsbygdens utveckling. Att stanna på landsbygden är en aktiv handling genomförd av människor som ofta har alternativ, där vissa faktorer avgör till stannandets fördel.

Boken omfattar fem fallstudier i österbottniska byar med målsättningen att dra mer generella slutsatser om stannade på landsbygden. Studien tar avstamp i en historisk exposé av byarna för att senare analysera de faktorer som varit avgörande för stannande under de senaste årtiondena. De här faktorerna kan ha att göra med platsens kvaliteter, som en vacker natur, tillgång till service och arbetstillfällen, eller en stark gemenskap och sociala sammanhang. Ytterligare en viktig dimension är att människors hembygdskänsla föder en strävan att göra det möjligt att stanna, något som vi ser ett flertal exempel på i bokens fallstudier.
AlkuperäiskieliRuotsi
KustantajaMigrationsinstitutet
Sivumäärä136
Vuosikerta47
ISBN (elektroninen)978-952-7399-30-9
ISBN (painettu)978-952-7399-29-3
TilaJulkaistu - 22 toukok. 2023
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistut kehitykset tai tutkimusraportit tai tutkimukset

Viittausmuodot