Potilasturvallisuuteen liittyvät asenteet ja käsitykset muodostuvat lääketieteen opiskelijoilla jo varhain

Hertta Heikkinen*, Auvo Rauhala, Leila Niemi-Murola, Maiju Welling, Seppo Alahuhta

*Tämän työn vastaava kirjoittaja

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

3 Lataukset (Pure)

Abstrakti

Lähtökohdat Potilasturvallisuuden kehittäminen edellyttää työelämään siirtyvien opiskelijoiden asenteisiin vaikuttamista. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia käsityksiä, tietoja ja asenteita potilasturvallisuudesta opiskelijoilla oli.

Menetelmät Vuosina 2016–2018 Oulun lääketieteellisen tiedekunnan kolmannen vuoden ­opiskelijat täyttivät vapaaehtoisen kyselylomakkeen, joka sisälsi 22 potilasturvallisuuteen liittyvää väittämää. Vastausvaihtoehdot olivat 1–5 (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä).

Tulokset Täytetyn lomakkeen palautti 153/417 (36,7 %) opiskelijaa. Heistä 96,7 % piti potilas-­turvallisuutta sekä avointa ilmapiiriä tärkeinä. 96,1 % piti virheitä väistämättöminä, ja 73,4 % ajatteli lääkärien toiminnan voivan vaikuttaa virheiden syntyyn. Opiskelijoista 96,7 % aikoi ­työskennellä huolellisemmin virheen tapahduttua. Varhaisen potilasturvallisuuteen liittyvän opetuksen suurempi määrä oli yhteydessä myönteisiin asenteisiin potilasturvallisuutta kohtaan.

Päätelmät Opiskelijoiden asenteet näyttävät kehittyneen prekliinisessä vaiheessa ilman tietoista opetusta. Opetuksen suunnittelussa tulee panostaa pitkällä aikavälillä tapahtuvaan jatkuvaan oppimiseen opintojen alusta lähtien.
Julkaisun otsikon käännösLäkarstudenters attityder och uppfattningar om patientsäkerhet formas innan man går in i den kliniska fasen
AlkuperäiskieliSuomi
JulkaisuSuomen Lääkärilehti
Vuosikerta78
Numero11-12
TilaJulkaistu - 17 maalisk. 2023
OKM-julkaisutyyppiA1 Julkaistu artikkeli, soviteltu

Viittausmuodot