Picturing carnal temptation and sin in Italian post-Tridentine imagery

Minna Hamrin

Tutkimustuotos: VäitöskirjatyypitTohtorinväitöskirjaMonografia

Abstrakti

I avhandlingen studeras bilderföreställande manliga helgons sexuella frestelser. Bilderna är producerade iItalien under 1600-talet, efter den katolska motreformationen och avspeglar denreformerade katolska kyrkan striktare hållning gentemot kroppsliga synder. Tillskillnad från protestanterna, som avskaffat prästernas obligatoriska celibat,valde katolikerna att inte bara behålla traditionen, men också understryka dessbetydelse och anknytning till de heliga skrifterna. Bilderna på de heligamännen som frestas av kvinnor, men som också lyckas motstå dem, upphöjersåledes celibatet och bekräftar dess position inom den katolska tron.

Endast manliga helgonsfrestelsescener har avbildats inom bildkonsten. Motiven förevisar en tydligmisogyni, där kvinnan framställs enkom som fresterska och därmed utgör en omedelbarfara för den heliga mannen.

 

Bekräftandet av kyskhetens ochoskuldens betydelse spelade en viktig roll i introducerandet av nyafrestelsemotiv. Bilderna av de heliga männen som lyckades motstå frestelsen,främjade den reformerade kyrkans allt striktare inställning till kroppsligasynder. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur frestelsescenerna visuelltkommunicerar detta budskap samt vidare, hur bilderna – omedvetet i de flestafall–avspeglar den rådande inställningen till kön och sexualitet. Detundersökta materialet består av oljemåleri, teckningar, grafik, muralmåleri ochskulptur. Verken analyseras ikonografiskt och i nära samband med helgonenshagiografier, religiösa texter och samtida konstkritik.

 

Resultatet visaratt det under 1600-talet inte bara producerades fler frestelsemotiv äntidigare, bilderna riktades också till en bredare publik bestående av bådepräster och lekmän. Motivet förevisar ett nytt katolsk mansideal därmanligheten definierades av en exemplariskt bemästrad och kysk kropp. Dåbilderna endast manliga helgon som motstår frestelsen, kan det framhållas attdenna dygd var exklusivt manlig. Den katolska kyrkans strikta inställninggentemot sexualitet, liksom dess patriarkala maktstruktur, ger de undersöktabilderna en tydlig symbolisk mening: När en man lyckas överkomma sina köttsligalidelser kan han också omvandla sina passioner till ett spirituellt begär somtillfredställs genom Guds kärlek.

AlkuperäiskieliEi tiedossa
Kustantaja
Painoksen ISBN9789517659130
Sähköinen ISBN9789517659147
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Keywords

  • Italy
  • Franciscan iconography
  • iconography
  • Catholic reformation
  • Art History

Viittausmuodot