Modersmålsämnet i folk- och grundskola - stoffurval, emfas och omfattning

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Modersmålsämnets mål, position i timplanen och innehållslig fördelning på olika moment harinte enbart bestämts påinom en skolintern arenautanäven i en vid, samhällelig kontext.Avsikten med återbesöket i modersmålsämnets utveckling är att pekapå utvecklingslinjer som be­lyser skiften i ämnets struktur, innehåll ochutrymme och som vid givna tid­punkter definierat ämnet och dess revir. Studierna, som artikeln bygger på, karakteriseras som en innehållsanalys avvarierade slag av läroplansdokument i läroplanstexter och läroböcker för densvenskspråkiga folk- och grundskolan i Finland, från etab­le­ringen avfolkskolan 1866 till införandet av grundskolan under 1970-talet. Resultatenvisar att fram till grundskolan domineras ämnet av en formalistisk språksyn somexempelvis betyder att undervisningen avgränsas i separata moment. Resultatenavslöjar också att läroböckernas, inte läroplansreformernas omloppstid, reglerar tempot i ämnetsutveckling. Förändringar inträffar i första hand då en ny lärobok tas i brukoch flera av de mest använda läroböckerna betraktas som användbara genom fleraläro­plansreformer.

AlkuperäiskieliEi tiedossa
OtsikkoGenom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning
ToimittajatHeidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
KustantajaÅbo Akademi University Press
Sivut13–30
ISBN (painettu)978-951-765-926-0
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiA3 Kirjan osa tai toinen tutkimuskirja

Keywords

  • modersmålsämnet, läroplan, folkskola, grundskola

Viittausmuodot