Minoritetsgrupper och möten i trängda situationer : identifikationer och kulturell gemenskap

Anna-Liisa Kuczynski

Tutkimustuotos: VäitöskirjatyypitTohtorinväitöskirjaArtikkelikokoelma

Abstrakti

 

Minoritetsgrupper som genom sin härstamning, religion,språk eller etnicitet avviker från majoriteten är ofta underordnade denomgivande majoriteten. Personer tillhörande sådana grupper kan sakna möjlighetatt manifestera sina olika tillhörigheter. Deras situation kan därför beskrivas som trängd i dettaavseende.

Avhandlingens tredelstudier exemplifierar skilda typer av trängda situationer: svenskspråkiga ien helt finsk omgivning, finskspråkiga i en helt svensk omgivning samt parternai mångkulturella familjer. Den övergripande frågeställningen är hur man i dessa,framför allt språkligt, men också kulturellt trängda förhållanden har möjlighetatt förhandla om sina tillhörigheter och få sina samhörighetskänslor bejakade. Ifem olika artiklar ges genom intervjuer exempel på hur man förfarit i vardagenspraktiska mötessituationer.  

Resultaten visar att modersmåletfortfarande spelar en väsentlig roll som identitetsfaktor. I vissa fall har detdock varit fråga om tvång eller medvetna val att tala majoritetsspråket. Kulturellatillhörigheter har för det mesta markerats inom det privata. Genom besök,telefonkontakter, bruk av massmedier, böcker eller musik, genom symbolvärden avvissa föremål, fotografier och släkthistorier samt genom traditioner har detvarit möjligt att känna samhörighet med dem som talar samma modersmål eller harsamma kulturella hemvist. Enligt resultaten har aktiviteterna delvis också varittranslokala och transnationella, vilket innebär kontakter över både språkligaoch geografiska gränser.

I de trängdasituationerna har dessa aktiviteter i olika utsträckning kunnat bekräfta deintervjuade personernas språkliga och kulturella samhörighetskänslor. Samtidigthar även samhället utanför med nya kulturella praktiker fått ökad betydelse. Detkan därför talas om varierande mångkulturella tillhörigheter ochidentifikationer, där även förändring ingår.

AlkuperäiskieliEi tiedossa
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-12-3623-5
Sähköinen ISBN978-952-12-3624-2
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Keywords

  • svenskspråkiga
  • kulturell gemenskap
  • mångkulturella familjer
  • identifikation
  • minoritetsgrupper
  • finskspråkiga

Viittausmuodot