Med döden som protagonist. En diskursanalytisk fallstudie om dödens makt

Christina Sandberg

Tutkimustuotos: VäitöskirjatyypitTohtorinväitöskirjaMonografia

Abstrakti

”Döden gör såna saker”, säger en av informanterna i de fem familjer som intervjuats. Med diskursanalytisk forskningsansats studeras maktagerande i ett mikroperspektiv, dvs. hurdana konsekvenser ett dödsfall upplevs få och hurdana maktrelationer inom familjen och i möten med samhälleliga institutioner då synliggörs. Michel Foucaults utsaga att människor vet vad de gör, att de oftast vet varför de gör som de gör, men att de inte kan förutse konsekvenserna av det de gör, är studiens inspirationskälla. I studien påvisas att makt kring ett dödsfall förekommer och att det påverkar de berördas agerande.

 

Maktagerandet kring hur man talar om döden synliggör tre former av tystnad: den närvarande dödens tystnad, att vetskapen om den annalkande döden förtigs eller förträngs av någon berörd part, den skonande tystnaden, för att inte oroa eller förorsaka andra ångest, och hjälplöshetens tystnad, då man inte vet hur döden kan eller får diskuteras eller av egen rädsla för döden inte vill tala om den.

 

Vidare studeras upplevelser om vardagen i dödens skugga med en obotligt sjuk familjemedlem som vårdas hemma eller med familjemedlemmar intagna på sjukhus och hurdant samhälleligt eller inomfamiljärt maktagerande det medför. Återupplivningsförsök, bortförande av liket i svarta ”sopsäckar”, förväntningar som ställs på anhöriga om att delta i vården av den sjuke eller att sköta en grav initierar maktrelationer. Att kunna ta ordentligt farväl, kondolering, t.o.m. känslors fysiska uttryck som smärta, påverkas av maktagerande, och makt uttrycks då begravning ordnas enligt den dödes uttalade eller outtalade önskan. Identiteter och roller omfattar maktelement, t.ex. då idealisering av den döde används i byggandet av den egna identiteten eller när olika roller av anhöriga tas eller ges i olika gemenskaper. Mest auktoritet ges den primärsörjande, maken/makan eller en mor, medan övriga sörjande får agera som stödpersoner, dock så att de själva i andra gemenskaper tar eller tilldelas en liknande primärsörjandeposition.

AlkuperäiskieliEi tiedossa
Kustantaja
Painoksen ISBN978-951-765-846-1
Sähköinen ISBN978-951-765-847-8
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Viittausmuodot