Maailmankansalaisuustyypit kansalaisjärjestöjen kouluyhteistyössä

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

30 Lataukset (Pure)

Abstrakti

Tässä tutkimuksessatarkastelen, minkälaisia maailmankansalaisuuksia kansalaisjärjestötkouluyhteistyöllään edistävät. Pääasiallisena aineistona käytän kansalaisjärjestöjen-yläkouluille ja toisen asteenoppilaitoksille laatimia oppimateriaaleja. Tutkimukseen sisältyvätkansalaisjärjestöt ovat Amnesty Internationalin Suomen osasto, Eettisen kaupanpuolesta, Maan ystävät, Punainen Risti, Suomen Unicef, Suomen YK-liitto jaTaksvärkki. Tukiaineistona käytän etnografista kenttäaineistoa, joka koostuujärjestötyöntekijöiden ja oppilaiden haastatteluista sekähavainnointiaineistosta. Teoriaosuudessa paneudun kansalaisuuden muuttuviinmerkityksiin sekä maailmankansalaisuuden käsitteellistämiseen ammentaensosiologian, nuorisotutkimuksen ja kriittisen globaalikasvatuksen risteävästäkansalaisuuskeskustelusta. Esitän analyyttisen mallin, jollamaailmankansalaisuutta voi tutkia identifikaation ja toimijuuden yhdistelmänä.Tunnistan aineistossa neljä maailmankansalaisuustyyppiä: varainhankkijan, neuvottelijan,kuluttajan ja aktivistin. Tyypittelyn avulla osoitan, kuinka erilaisetmaailmankansalaisuudet osittain haastavat toisiaan ja osittain lomittuvat, sekäanalysoin, miten identifikaation ja toimijuuden ulottuvuudet kietoutuvat yhteenkussakin tyypissä. Johtopäätöksissä peilaan kriittisen globaalikasvatuksenjännitteitä maailmankansalaisuustyyppeihin.

Asiasanat: globaalikasvatus, maailmankansalaisuus, kansalaisjärjestöt,identifikaatio, toimijuus

AlkuperäiskieliEi tiedossa
Sivut446–460
JulkaisuKasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Vuosikerta50
Numero5
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiA1 Julkaistu artikkeli, soviteltu

Viittausmuodot