Hjärnflykt eller inte? Del II. Svenskspråkig ungdomsflyttning till Sverige: trender och drivkrafter

Kaisa Kepsu, Blanka Henriksson

Tutkimustuotos: Kirja/lehti/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

45 Lataukset (Pure)

Abstrakti

Magmas rapport Hjärnflykt eller inte? från 2016 visade att svenskspråkiga finländare allt oftare söker sig till Sverige och att flyttningen accelererat, i synnerhet från Nyland. Den här uppföljande rapporten presenterar de nyaste siffrorna och konstaterar att utflyttningen fortfarande är hög. Ändå handlar det inte om någon massflykt. Med hjälp av färsk statistik ger studien en överblick över migrationen från Finland till Sverige ur både ett nationellt och regionalt perspektiv. Vilka trender kan skönjas? Vilka är det som flyttar och hur många kommer tillbaka? Vad har hänt sedan 2015? Studien ser också närmare på de yngre flyttarna (18–30 år). Vilka drivkrafter är det som styr flyttningen till Sverige och hur ser de unga själva på sin rörlighet och sin framtid?
AlkuperäiskieliEi tiedossa
KustantajaTankesmedjan Magma
ISBN (elektroninen)978-952-5864-95-3
ISBN (painettu)978-952-5864-94-6
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistut kehitykset tai tutkimusraportit tai tutkimukset

Keywords

  • Cultural identity
  • Migration
  • Migration pattern
  • identity
  • Young Adult

Viittausmuodot