Hand av sol: Den taktila förnimmelsens funktioner i jagets relation till Gud i Solveig von Schoultz lyrik

Carola Envall

Tutkimustuotos: VäitöskirjatyypitTohtorinväitöskirjaMonografia

Abstrakti

Med sitt sinnliga språk och betoningen av individen bildar Solveig von Schoultz (1907-1996) författarskap en fortsättning på den finlandssvenska litterära modernismen. Det mångfacetterade och spänningsfyllda bruket av kristet traditionsmaterial gör hennes texter intressanta för forskning som kombinerar teologi och litteraturvetenskap, vilket görs i denna studie.
Syftet är att undersöka de taktila förnimmelsernas funktioner i gestaltningen av diktjagets relation till Gud i Solveig von Schoultz lyrik. Särskild uppmärksamhet ägnas motivfälten kring hand, hud och kropp samt sol, eld och ljus. Inom dem gestaltas nämligen ett brett spektrum av taktilt karaktäriserad förnimmelse såsom värme, köld, hetta och svalka, torka och fukt, hårdhet och mjukhet, smärta och välbehag samt rörelser, positioner och riktningar.
Ett urval dikter analyseras genom närläsning. Därefter vidgas diskussionen till intertext och kontext. Som intertextuellt material används andra texter av von Schoultz samt bibeltexter, psalmer, andliga sånger och religiösa uppbyggelsetexter. I fråga om kontext behandlas tre faktorer i författarskapets religiösa bakgrundssammanhang: bibelläsning, personlig avgörelse och fortgående helgelse. De konfronteras och omvandlas i von Schoultz författarskap, och ingår i ett stort materialförråd för litterärt skapande.
Diktanalyserna grupperas tematiskt i parvis samverkande eller kontrasterande kapitel som bildar tre huvudkapitel: först "I begynnelsen är beröringen", därefter "Att ta hand om", och till sist "Att bevara sitt liv". Granskningen ger vid handen att den taktila förnimmelsen är grundläggande, vägledande och avgörande när diktjaget tar ställning för eller emot en gudomlig motpart. Även gudsrepresentanternas agerande gestaltas taktilt. I taktil formgivning kan diktjaget och Gud dela ett skapande med lekfulla och kosmiska dimensioner, livgivande, ljusbringande och dödsbesegrande. Såväl mänsklig som gudomlig beröring medför även - eller borde medföra - en djup kunskap och medkänsla. Mänsklig och gudomlig hantering kan emellertid också innebära våld, tvång och smärta. Diktjaget som kämpar för att bevara sin integritet tyr sig till handens omslutande grepp; diktjaget som släpper taget och låter sig falla hoppas på att tas emot som av varsamma händer och svala lakan. Jagets taktila förnimmelser lokaliseras i handen, huden eller hela kroppen och når själen, människan hel och hållen.
Undersökningen lyfter fram det taktila som ett väsentligt område i von Schoultz lyrik. Fokuseringen på den taktila förnimmelsens funktioner i den litterära gestaltningen av gudsrelationen skärper också uppmärksamheten på hur det kroppsliga och taktila är närvarande i kristen tradition och hur det behandlas i teologisk reflektion, hur oumbärligt det materiella är i det sakramentala och hur möjliga djupdimensioner i det vardagliga kan gestaltas. Dessutom aktualiseras ekoteologins frågor om människan i (den övriga) naturen och feministteologins frågor om kvinnligt, manligt och gudomligt samt om mänsklig och gudomlig maktutövning och omvårdnad. Människans kapacitet till taktil förnimmelse och medkänsla väcker frågor om hur våld och smärta hanteras. Manifestationer av en gudomlig närvaro eller dimension i det mänskliga, jordiska livet väcker frågor om inkarnationens räckvidd och konsekvenser. Via sina sinnen relaterar människan till sin tillvaro; hur människan erfar Gud är en fråga i ett fortgående samtal som de här dikterna kan infogas i.
AlkuperäiskieliRuotsi
Valvoja/neuvonantaja
  • Laato, Anni Maria, Valvoja
  • Ahlbäck, Pia, Valvoja
Opinnäytetyön sponsorit
JulkaisupaikkaÅbo
Kustantaja
Painoksen ISBN978-951-765-988-8
Sähköinen ISBN978-951-765-989-5
TilaJulkaistu - 17 toukok. 2021
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Viittausmuodot