Growth factor functionalized biodegradable nanocellulose scaffolds for potential wound healing application

Jun Liu, Yifei Shi, Lu Cheng, Jianzhong Sun, Yu Sujie, Xuechu Lu, Santosh Biranje, Wenyang Xu, Xinyu Zhang, Junlong Song, Qianqian Wang, Wenjia Han, Zhen Zhang

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

13 Sitaatiot (Scopus)

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Growth factor functionalized biodegradable nanocellulose scaffolds for potential wound healing application'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Material Science

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science