Fabrication of a pH/Redox-Triggered Mesoporous Silica-Based Nanoparticle with Microfluidics for Anticancer Drugs Doxorubicin and Paclitaxel Codelivery

Jiaqi Yan, Xiaoyu Xu, Junnian Zhou, Chang Liu, Lirong Zhang, Dongqing Wang, Fan Yang, Hongbo Zhang

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArtikkelivertaisarvioitu

18 Sitaatiot (Scopus)

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Fabrication of a pH/Redox-Triggered Mesoporous Silica-Based Nanoparticle with Microfluidics for Anticancer Drugs Doxorubicin and Paclitaxel Codelivery'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Kemiska föreningar