"Er jeg komponist, eller er jeg det ikke?": Profesjonalitet, kjønn og ideologi i Signe Lunds (1868–1950) liv og virke

Huvudhandledare

Tutkimustuotos: VäitöskirjatyypitPro graduOpinnäytteet

Abstrakti

Den norske komponisten Signe Lund (1868–1950) er en forunderlig skikkelse som både fascinerer og provoserer. Hennes store mål i livet var å bli en anerkjent komponist, og livet gjennom kjempet hun kontinuerlig for å oppnå anerkjennelse på lik linje med sine mannlige kolleger. Hennes liv var imidlertid også preget av kraftig motgang, særlig etter at hun i 1935 meldte seg inn i Nasjonal Samling, hvor hun var aktivt medlem fram til frigjøringen i 1945. Denne oppgaven er en musikkhistorisk framstilling, hvor jeg med utgangspunkt i temaene profesjonalitet, kjønn og ideologi, prøver å forstå hvilken stilling Signe Lund og hennes musikk hadde i norsk musikkliv i hennes samtid. Dette gjør jeg gjennom å studere hvilke forutsetninger hun har hatt, hvilke valg hun har tatt, hvilke konsekvenser valgene har hatt for resepsjonen av henne i hennes samtid, og hvilke konsekvenser de har hatt for hennes ettermæle. Oppgaven demonstrerer kompleksiteten i Signe Lunds historie, hvor hun til tross for at hennes kjønn har vært en begrensende faktor, likevel både tok og fikk en forholdsvis betydningsfull stilling i norsk musikkliv. Samtidig har hun også har møtt motstand, dels av kjønnsmessige årsaker, men også fordi hun hadde en kontroversiell framtoning og i høy grad ofret sosiale relasjoner til fordel for sin karriere, og dessuten i lange perioder har bodd i utlandet. Gjennom sitt medlemskap og engasjement i Nasjonal Samling oppnådde Lund det største høydepunktet i karrieren under okkupasjonen – og umiddelbart etter okkupasjonens slutt, hennes dypeste nederlag. Hun var imidlertid ikke bare en ren opportunist, men en overbevist og aktiv NS-kvinne som aldri ser ut til å ha gitt uttrykk for anger eller dårlig samvittighet. Etter et langt og kontroversielt liv ble Lund etter krigens slutt utestengt fra det norske musikklivet, uten noensinne å slippes inn i varmen igjen. Denne oppgaven er et bidrag til å danne et tydeligere bilde og en dypere forståelse for hva det var som skjedde, og hvorfor.
Julkaisun otsikon käännös"Är jag kompositör, eller är jag det inte?": Professionalitat, genus och ideologi i SIgne Lunds liv och arbete
AlkuperäiskieliNorja
Myöntöpäivämäärä15 kesäk. 2022
TilaJulkaistu - 8 elok. 2022
OKM-julkaisutyyppiG2 Pro gradu -työ, ammattikorkeakoulun laajennettu opinnäytetyö

Viittausmuodot