Centraliseringsreformer och landsbygden: En modell för distribuerad landsbygdssäkring

Kenneth Nordberg

Tutkimustuotos: Kirja/lehti/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

76 Lataukset (Pure)

Abstrakti

Reformer som centraliserar förvaltningen har debatterats flitigt i Finland under de senasteårtiondena och ter sig som oundvikliga även i framtiden. Finland domineras av stora avståndmed vidsträckta agrara kulturmiljöer, vilka trots en omfattande urbanisering till stora delarännu är bebodda. Centraliseringar blir på så sätt ett demokratiskt problem då växandeförvaltningsområden innebär att allt fler områden kommer att sakna representation i de valdafullmäktigeförsamlingarna. Samtidigt är inte landsbygden enhetlig utan ser olika ut från platstill plats, vilket betyder att reformernas utfall kommer att se olika ut från område till område.Rapportens syfte är att utveckla metoden landsbygdssäkring. I korta ordalag är detfråga om en metod för att på förhand utreda konsekvenser för landsbygdsområden, tillexempel av förvaltningsreformer. I sak är behovet av metoden tydligt: egentligen handlar detom en konsekvensanalys av hur de geografiska förhållandena påverkar en reforms utfall. Irapporten studeras på vilket sätt landsbygdsområden påverkas av centraliserandeförvaltningsreformer. Två perspektiv är särskilt viktiga: på vilket sätt påverkas olikalandsbygdsområdens påverkansmöjligheter och på vilket sätt påverkas servicetillgängligheten.Underförstått i de här frågeställningarna är att konsekvenserna inte bedöms endast somförändringar i utbud, utan också hur sådana förändringar kan hanteras av olika typer avlandsbygd. Målsättningen med rapporten är därför inte att utveckla landsbygdssäkringen somen metod för den statliga nivån att använda, utan att helt vända på perspektivet. Hur ser enlandsbygdssäkring ut som startar i det lokala?

AlkuperäiskieliEi tiedossa
KustantajaRegionalvetenskap, Åbo Akademi i Vasa
ISBN (painettu)978-952-12-3904-5
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistut kehitykset tai tutkimusraportit tai tutkimukset

Keywords

  • local and regional dynamics
  • ruralities
  • public participation
  • Regional development
  • Public administration

Viittausmuodot