Ageing engineers’ self-efficacy belief for a full working life: – a qualitative study

Stina Wallin, Anncristine Fjellman-Wiklund, Lisbeth Fagerström

Tutkimustuotos: Konferenssiin myötävaikuttaminenIlmoitusAmmatillinen

Abstrakti

Introduktion Arbetsrelaterad self-efficacy, dvs. tilltro till egen förmåga att framgångsrikt utföra arbetsuppgifter (1), är en betydelsefull personlig resurs i arbetslivet och väsentlig för att hantera arbetsrelaterade förändringar (2). Ingenjörers arbete har blivit alltmer komplext i dagens föränderliga arbetsliv (3), samtidigt som samhället ställer krav på längre arbetskarriärer (4). Self-efficacy har visat sig kunna kompensera negativa effekter av arbetskrav på psykisk belastning hos ingenjörer (5). Man har dock mindre kunskap om äldre arbetstagares arbetsrelaterade self-efficacy (6). Den här studien undersökte därför äldre ingenjörers self-efficacy till att kunna fortsätta arbeta till förväntad pensionsålder.
Material och metod Totalt 125 ingenjörer, 45–65 år, besvarade två öppna frågor i en webbenkät om vad som inverkar positivt respektive negativt på deras tilltro till att de kan fortsätta arbeta till förväntad pensionsålder. Datamaterialet analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys.
Resultat Analysen ledde fram till sex kategorier som inverkade positivt på tilltron att kunna fortsätta arbeta till förväntad pensionsålder: Engagemang i egen hälsa, Stabil och uppskattad bransch, Tro på egen kompetens, Inre arbetsmotivation och livshållning, Social inklusion och stödjande ledarskap samt Sociala förhållanden och privatekonomi. Sex kategorier som inverkade negativt på tilltron steg fram: Bristande trygghet och arbetsvälmående, Avtagande hälsa, Konsekvenser av arbetsbelastning, Sinande drivkraft, Samhällets attityder och lagar samt Sociala och ekonomiska förhållanden.
Konklusion Stöd för äldre ingenjörers upplevda hälsa, uppskattning för deras förvärvade kunskap och fortsatta utvecklingsmöjligheter stärker tillsammans med stödjande arbetsgemenskap och ledarskap ingenjörernas tilltro till att de kan fortsätta arbeta till förväntad pensionsålder.
AlkuperäiskieliRuotsi
TilaJulkaistu - 28 syysk. 2022
OKM-julkaisutyyppiO2 Other
TapahtumaFysioterapia & Kuntoutus: Taipuva työelämä - Messukeskus, Helsingfors, Finland
Kesto: 28 syysk. 202229 syysk. 2022
https://fysioterapiamessut.expomark.fi/koulutuspaivat/

Konferenssi

KonferenssiFysioterapia & Kuntoutus
Maa/AlueFinland
KaupunkiHelsingfors
Ajanjakso28/09/2229/09/22
www-osoite

Viittausmuodot