Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

Projektin tiedot

Layman's description

Projektet tar fram modeller för vattenbalans i avrinningsområden i Österbotten (Toby å) och Västerbotten (Hertsångerälven). Regionalvetenskap leder den samhällsvetenskapliga delen av projektet, där begreppet ekosystemtjänster är i centrum. Klimatförändringen ökar risken för skyfall och perioder av torka i framtiden, vilket ställer nya krav på att reglera avrinningen. Samhällets samlade kapacitet till omställning i sådana frågor inkluderar allt från myndigheters agerande till hur skogsägare, jordbrukare och bosättningen i området agerar och upplever behovet av förändring. Projektets målsättning är att ta fram en kommunikationsmodell där befolkningen och olika samhällsaktörer i avrinningsområdena får utrymme att diskutera nya typer av lösningar för de här utmaningarna.

Key findings

Modell för kommunikation mellan miljöförvaltning och lokala aktörer, forskningsrapport, vetenskapliga artiklar
AkronyymiKLIVA
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/11/1931/05/22