Utprövning av en förebyggande elevvårdsmodell

  • Nyman-Kurkiala, Pia (Vastuullinen tutkija)
  • Isomaa, Rasmus (Vastuullinen tutkija)
  • Nyström, Lisbet (Vastuullinen tutkija)

Projektin tiedot

Description

Syftet med projektet var att utveckla ett instrument (enkät) för elevvården inom andra stadiet och den grundläggande utbildningen. Enkäten möjliggör kartläggning av riskfaktorer för utebliven studieframgång och studieavbrott. Enkäten fungerar även som ett konkret underlag vid elevvårdspersonalens samtal med eleverna/studerandena. Projektet förverkligades som ett flervetenskapligt samarbete mellan ungdomsvetenskap, vårdvetenskap och specialpedagogik vid Åbo Akademi.

I projektets inledande skede genomfördes en kartläggning av riskfaktorer för marginalisering via en enkätstudie inom yrkesutbildningen. 415 förstaårsstuderande i fyra yrkesutbildningsenheter besvarade enkäten. På basen av kartläggningen utvecklades en förebyggande elevvårdsmodell.

Därefter utvärderades enkäten som screeninginstrument för första årets studerande i samarbete med elevvårdspersonalen inom Vocana i Närpes och Svenska yrkesinstitutet i Vasa år 2007. I samarbete med Svenska normallyceum i Helsingfors har enkätens funktion som grund för stödsamtal utprövats med åttondeklassister och första årets studerande inom gymnasiet. Enkäten testades därefter i skolor och läroanstalter i Svenskfinland och utvecklades på basen av responsen från användarna.

Finansiering: Understöd beviljat av Europeiska socialfonden, arbetskraftsavdelningen på Österbottens TE-central och Österbottens förbund (Equal Response-projekt): 50.600 € för tiden 15.5.2002–14.5.2003.
Understöd beviljat av Sparbanksstiftelsen i Vasa, 14.4.2005
Understöd beviljat av Stiftelsen för Österbottens högskola, 21.4.2005: 3.600 €.
Understöd beviljat av Stiftelsen för Österbottens högskola, 21.3.2006: 3.600 €.
Understöd beviljat av Sparbanksstiftelsen i Vasa, 13.4.2006
Understöd beviljat av Stiftelsen för Österbottens högskola, 21.4.2005: 3.600 €.
Understöd beviljat av Stiftelsen för Österbottens högskola, 21.3.2006: 3.600 €.
Understöd beviljat av Sparbanksstiftelsen i Vasa, 13.4.2006
Understöd beviljat av Stiftelsen för Österbottens högskola, 21.4.2005: 3.600 €.
Understöd beviljat av Stiftelsen för Österbottens högskola, 21.3.2006: 3.600 €.
Understöd beviljat av Sparbanksstiftelsen i Vasa, 13.4.2006

Key findings

Publikationer:

Jungerstam, G., Lindholm, L., Nyman-Kurkiala, P. & Ström, K. 2003. En förebyggande elevvårdsmodell inom yrkesutbildningen. Publikation Nr 3. Åbo Akademi. Pedagogiska fakulteten, Vasa.

Jungerstam, G., Lindholm, L., Nyman-Kurkiala, P. &. Ström, K. Den unga människans rätt till sammanhang och delaktighet. Vård i Norden.

Nyman-Kurkiala, P., Lindholm, L., Ström, K. & Jungerstam, G. 2006. Att inte ge upp skolan -¬ en kartläggning av riskfaktorer för utslagning bland elever inom yrkesutbildningen. I: Häggblom, L., Palmberg, I. & Ström, K., red. Från naturvetenskap och specialpedagogik till hållbar utveckling inom lärarutbildning. 8:e nordiska lärarutbildningskongressen. Rapport nr 19. Åbo Akademi. Pedagogiska fakulteten, Vasa, 47–58.

Riusala, K. 2005. Equal Response – Uusia polkuja työelämään. Hankkeen arviointiraportti. Julkaisu No 119. Vaasan yliopisto. Levón-instituutti, Vaasa.

Paperpresentationer på vetenskapliga konferenser:

Nyman-Kurkiala, P., Jungerstam, G., Lindholm, L. & Ström, K. 2004. En förebyggande elevvårdsmodell inom yrkesutbildningen. Kvalitet, kvantitet och kommunikation i den nordiska lärarutbildningen. 8:e nordiska lärarutbildningskongressen, Vasa, Finland, 15–18.9.

Nyman-Kurkiala, P., Jungerstam, G., Lindholm, L. & Ström, K. 2006. A model for securing student welfare in vocational training. Landscapes of Youth, NYRIS 9, Stockholm, Sverige, 12–14.1.

Nyman-Kurkiala, P., Jungerstam, G., Lindholm, L. & Ström, K. 2007. A preventative student welfare model for use in vocational training. Seminaire Européen. Jeunes en difficulté en milieu rural, quelle intervention? Macon, France, 23–25.1

Övriga seminariepresentationer:

Lindholm, L., Nyman-Kurkiala, P., Jungerstam, G. & Ström, K. 2007. Utprövning och vidareutveckling av förebyggande elevvårdsmodell. Utveckling av övergångsskedet mellan grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning i Österbotten. Arrangörer: Österbottens förbund tillsammans med Lärdomar som lyckas Österbotten –projektet, Vasa, 20.4.
LyhytotsikkoElevvårdsmodell
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm15/05/0231/07/08

Yhteistyöpartnerit