Habitability – Elinvoimaisesti ja kestävästi asutut saaristo- ja vesistöalueet

Projektin tiedot

Description

Työ- ja elinkeinoministeriö on Varsinais-Suomen liiton kautta myöntänyt Åbo Akademin Saaristoinstituutille (Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi) rahoitusta Habitability-verkostoa varten vuosiksi 2022–23.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa on 12 Leader-ryhmää, joilla on saaristoalueita, sekä Suomen saaret ry. Teemme yhteistyötä myös Suomen kansallisen Saaristoasiain neuvottelukunnan kanssa.

Habitability-verkoston toiminnalla ja saariston asuttavuuden tarkastelulla on kaksi yhtä tärkeää tavoitetta:

vahvistaa saaristoyhteisöjen elämänlaatua ja elinvoimaisuutta, ja tämän myötä houkuttelevuutta asuinpaikkana.
saada aikaan toimivan, maanlaajuisen ruohonjuuritason saaristoyhteisöjen verkoston.
Verkosto on kaksikielinen ja toimii myös sillanrakentajana erikielisten saaristoalueiden välillä. Saaristoinstituutti tulee verkoston puitteessa järjestämään työpajoja, koulutuksia ja tapaamisia liittyen asuttavuusanalyysin osa-alueisiin.

Key findings

Teemaerkoston päätavoite on aina ollut: hankkeen aikana löytää toimiva järjestelmä, jolla verkostoa voidaan ylläpitää myös jatkossa. Jokaisessa työpajassa ja verkostokokouksessa käsitellään erityisesti tätä teemaa, esimerkiksi joka kerta osallistui joku, toisesta Euroopan maasta, kansallinen saaristoverkosto jakamaan kokemuksiaan. Voidaan todeta, että toisin kuin eräät muut verkostot, saaristo- ja vesialueiden asukkaiden verkosto ei tule koskaan olemaan itsekantava. Tämä johtuu sekä maantieteellisistä että kielellisistä haasteista. Toimiva kaksikielinen verkosto tarvitsee aina rahoitusta toimiakseen sujuvasti kahdella kielellä.

Åbo Akademin Saaristoinstituutti tulee jatkamaan Habitability konseptin kehittämistä ja jakamista.

Hankkeen aikana yhdistys Finlands Öar rf - Suomen Saaret ry (FÖSS) on kiteytynyt elimeksi, joka tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisen Saaristoasiain neuvottelukunnan kanssa voisi viedä eteenpäin itse saaristoverkostotyötä. Monet korostavat, että he eivät halua uusia yhdistyksiä perustettavaksi, vaan että on rakennettava jo olemassa olevien rakenteiden varaan. FÖSS on jo perustettu kaksikielinen saaristoyhdistys, joka on osa Euroopan pienten saarten liittoa ESIN (European Small Islands Federation) ja kuuluu Saaristoasiain neuvottelukunnan sihteeristöön. Järjestö tunnetaan kuitenkin huonosti sisämaan vesistöissä, sen toiminta on pääasiassa ruotsinkielistä ja FÖSS:illä on nimi (Suomen saaret) ja säädökset jotka eivät jossain määrin kata kaikkia maan saaristoalueita. Lisäämällä resursseja on kuitenkin suuri potentiaali kehittää yhdistystä suuntaan, joka kattaa paremmin kaikki maan saaristoalueiden asukkaat.
Vuosien varrella on myös korostettu, että verkoston tulisi olla avoin ja ilmainen kaikille kiinnostuneille, eli osallistuminen ei saisi edellyttää jäsenmaksun maksamista yhdistykselle. Verkosto ja sitä hallinnoiva järjestö eivät siis välttämättä ole sama asia.

Teemaverkosto on keskustellut erilaisista mahdollisuuksista rahoittaa verkoston jatkotyötä muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön, eri rahastojen, Suomen Kylät ry:n ja Saaristoasiain neuvottelukunnan kanssa. Onneksi Saaristoasiain neuvottelukunta päätti keväällä 2024 perustaa saaristolaisverkoston. Verkoston toiminta tulee kytkeytymään Saaristo-ohjelman toteuttamiseen. Avoin ehdotuspyyntö julkaistaan todennäköisesti kesällä 2024.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/10/2131/05/24

Yhteistyöpartnerit

 • Leader Aktion Österbotten (Projektin osapuoli)
 • I samma båt - Samassa veneessä rf ry (Projektin osapuoli)
 • Nouseva rannikkoseutu (Projektin osapuoli)
 • SavonLuotsi Leader ry (Projektin osapuoli)
 • Pomoväst (Projektin osapuoli)
 • Päijänne Leader (Projektin osapuoli)
 • Leader Sepra ry (Projektin osapuoli)
 • Kehittämisyhdistys SILMU ry (Projektin osapuoli)
 • Varsin Hyvä ry (Projektin osapuoli)
 • Veej´jakaja ry (Projektin osapuoli)
 • Ykkösakseli ry (Projektin osapuoli)
 • Finlands Öar rf - Suomen saaret ry (Projektin osapuoli)

Rahoitus

 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Leader Aktion Österbotten

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • SDG 6 – Puhdas vesi ja puhtaanapito
 • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
 • SDG 10 – Vähentynyt eriarvoisuus
 • SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 • SDG 16 – Rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot

Keywords

 • asuttavuus
 • saaristo
 • saaristoyhteiskunta
 • saaret