Taligenkänning för Finlandssvenska Dialekter genom Artificiell Intelligens

Projektin tiedot

Description

Projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt på temat taligenkänning av finlandssvenska dialekter med finansiering från Svenska Kulturfonden. Projektet leds av Arcada.

Målet är att samla in open–access tal på olika finlandssvenska dialekter på olika håll i Svenskfinland. På basen av den här datan utvecklar projektparterna taligenkänningsalgoritmer som sedan utvärderas tillsammans med finlandssvenska slutanvändare. Syftet är att utforska hur väl studiedeltagarna upplever sig och sin dialekt bli förstådda av systemet samt hur tillförlitligt och kompetent de uppfattar systemet vara. Ledstjärnan är att öka förståelsen kring människans uppfattning och användning av robotar och automatiserade system eftersom denna kunskap kan bidra till utvecklingen av artificiell intelligens och dess integration i samhället.
AkronyymiTaFiDiAi
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/04/2131/12/22

Yhteistyöpartnerit

  • Åbo Akademi
  • StageZero Technologies
  • Arcada University of Applied Sciences (johto)

Rahoitus

  • Svenska kulturfonden