Smolk i ankdammen? Uppfattningar och attityder angående korruption i finlandssvenska kommuner

  • Malmberg, Fredrik (Vastuullinen tutkija)

Projektin tiedot

Description

Eftersom tidigare studier har indikerat att finlandssvenskar tenderar att besitta ett
starkare socialt kapital så uppstår även frågor kring dess eventuella negativa sidor. Nyligen utförda enkätundersökningar tyder på att det finns signifikanta skillnader i uppfattningar och attityder gällande olika typer av korruption i Finland. Målet med detta projekt är därmed att förklara variationer i uppfattningar och attityder angående korruption med ett särskilt fokus på Svenskfinland.
LyhytotsikkoSmolk i ankdammen
AkronyymiSiA
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/10/2030/06/22

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 16 – Rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot